Etusivu » Juristin vinkit

Asianajotoimisto Legistum auttaa teitä juridisissa kysymyksissä, myös ilmoitusten käsittelyssä

Jaa sivu:

Legistum-Asianajotoimisto -Logo

Yhteistyökumppanimme mietteitä whistleblowing–ilmoituskanavasta

Ilmoittajansuojelulain mukainen ilmoituskanava tulee pakolliseksi vaiheittain vuoden 2023 aikana tietyt edellytykset täyttäville yhtiöille ja työnantajille (vähintään 50 työntekijää tai yhtiö toimii rahanpesulain soveltamisalalla). Lakia sovelletaan useilla eri toimialoilla. Katso lisää www.legistum.fi/whistleblower-direktiivi/.

Sisäisen ilmoituskanavan voi perustaa myös vapaaehtoisesti. Kun ilmoituskanava on monelle työnantajalle joka tapauksessa pakollinen, kannattaa siitä ”ottaa kaikki irti”.

Työjuridiikan saralla on hyvin yleistä, että organisaatiossa tiedon välittyminen on usein vajaata tai rajoittunutta. Esimerkiksi nimettömissä työtyytyväisyyskyselyissä tulee usein esille epäkohtia ”täysin puun takaa”. Aina ei haluta tai uskalleta kertoa omalla nimellä epäkohdista tai häiritsevistä tekijöistä, varsinkin jos ne kohdistuvat johtoon, koska pelätään ilmoittamisella olevan negatiivisia vaikutuksia omaan asemaan tai esimerkiksi johdon käsitykseen henkilön persoonasta. Usein häiritseviäkin toimintatapoja pyritään ”kuittaamaan” huumorina tai mielipiteenvapautena. Voidaankin sanoa, että matalan kynnyksen ilmoitusmahdollisuus, joka perustuu lakiin, edesauttaa ilmoituksien tekemistä. Edelleen, kun työyhteisöllä on etukäteen tiedossa ilmoitusten käsittelijät, madaltaa tämäkin ilmoitusten kynnystä. Kun vielä laki edellyttää toimenpiteisiin ryhtymistä ja toimenpiteistä ilmoittamista, järjestelmä lisää luottamusta siihen, että ilmoituksella on merkitystä ja se johtaa toimenpiteisiin.

Ilmoittajana voi olla myös ulkopuolinen taho, esimerkiksi asiakas. Ulkoisten tahojen tekemät ilmoitukset (esim. asiakas) ovat tärkeää palautetta yhtiön toiminnasta ja toimintatavoista. Liian usein esimerkiksi virheitä ja puutteita yritetään peitellä tai hyvitellä eikä tieto tule yhtiön johdon tietoon. Joskus, esimerkiksi julkisissa hankinnoissa, menettelyissä on niin pieniä puutteita, että niistä ei valiteta, mutta jotka puutteet toisessa yhteydessä saattaa johtaa valitukseen, jolloin matalan kynnyksen ilmoituksista saadun informaation perusteella toimintatavat pystytään oikaisemaan, ennen kuin syntyy isompaa vahinkoa.

Ilmoituskanavasta, varsinkin kun se on pakollinen, tulee pyrkiä ottamaan hyödyt irti. Tällöin toiminnan avoimuus paranee, millä usein on positiivinen vaikutus työyhteisön työtyytyväisyyteen ja -motivaatioon ja toisaalta asiakaspalvelun laatuun ja asiakastyytyväisyyteen.

Teppo Laine, asianajaja, osakas

Asianajotoimisto Legistum Oy


Asianajotoimisto Legistum Oy suosittelee ilmoituskanavaa anonyymeihin ilmoituksiin

17.12. 2023 mennessä vähintään 50 työntekijän organisaatioiden tulee perustaa sisäinen ilmoituskanava. Ilmoituskanavassa työntekijät voivat nimettöminä kertoa väärinkäytöksistä. Lisäksi muun muassa alihankkijan työntekijät voivat käyttää kyseistä ilmoituskanavaa.

Huomioitavaa on, että ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu henkilöstön asioiden käsittelyyn, vaan yhteiskunnallisesti tärkeistä asioista ilmoittamiseen. Eli HR asiat eivät kuulu ilmoituskanavan piiriin, työsuojelulaki suojaa edelleen työntekijää heihin kohdistuvilta väärinkäytöksiltä. Ilmoituskanavan kautta lähetetyt ilmoitukset nauttivat Ilmoittajansuojaa siis vain lain määräämissä ilmoituksissa. Näitä ovat:

 1. julkiset hankinnat, lukuun ottamatta puolustus- ja turvallisuushankinnat;
 2. finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat;
 3. rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen; 
 4. tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus;
 5. liikenneturvallisuus; 
 6. ympäristönsuojelu;
 7. säteily- ja ydinturvallisuus;
 8. elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi; 
 9. Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 168 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu kansanterveys; 
 10. kuluttajansuoja;  
 11. yksityisyyden ja henkilötietojen suoja sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus.  

Asianajotoimisto Legistum Oy suosittelee Pro Pilvipalveluiden ilmoituskanavaa, se on suomalainen ja laadukas järjestelmä, jossa ilmoittaminen anonyymisti todella toimii.

Mikäli haluatte ulkoistaa myös ilmoitusten käsittelyn asiantuntijalle, ottakaa yhteyttä Asianajotoimisto Legistum Oy:n asianajaja Teppo Laineeseen tai toimitusjohtaja Janne Mettovaaraan.

www.legistum.fi/ota-yhteytta/

Teppo Laine - Asianajaja
Scroll to Top